ตารางชำระหนี้เงินกู้
  ผลการดำเนินงานสหกรณ์
  แผนปฏิบัติงานประจำปี
สรุปผลการดำเนินงาน-รอบ-6-เดือน-65-สอ.ครูตราด
แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงานประจำปี
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำนักงาน สพป.ตราด
สำนักงานจังหวัดตราด
สำนักงาน สพม. เขต 17


 
 
 
 
 


  
 
 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
นางสาวอุษา บุญชู กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด นำพวงหรีดเคารพศพ นางนพรัตน์ ลีลาทรัพย์เลิศ ข้าราชการบำนาญ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด หน่วยอำเภอเขาสมิง ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดท่ากระท้อน อ.เขาสมิง จ.ตราด
มอบโล่เกียรติคุณและเข็มกลัดเกียรติคุณ
 
 
วันที่ 20 มิถุนายน 2565
นายประพันธ์ โภคสมบัติ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด นำพวงหรีดเคารพศพ นายสุรพงศ์ สุทธินาค ข้าราชการบำนาญ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด หน่วยอำเภอแหลมงอบ ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดแหลมงอบ ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ
##สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
 
 
วันที่ 17 มิถุนายน 2565
นายประวิทย์ นิยมนา กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด นำพวงหรีดเคารพศพ มารดานางวิไล กอบบุญวดี ข้าราชการบำนาญ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด หน่วยมัธยม จบตร. ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดโคก ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ
##สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
 
 
วันที่ 10 มิถุนายน 2565
นายวรพจน์ วิสุทธิแพทย์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด นำพวงหรีดเคารพศพ มารดา อ.วรรสา วิสุทธิแพทย์ ข้าราชการบำนาญ สพป.ตราด สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดหนองบัว อ.เมืองตราด จ.ตราด
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอย่างสุดซึ้ง
##สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
 
 
นายคราวุธ หงษ์วิเศษ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และผู้จัดการ ร่วมต้อนรับคณะผู้สอบบัญชี จากศศิธรการบัญชี ภาษีอากร และธุรกิจ เข้าตรวจสอบระหว่างปี ( เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึง เดือนพฤษภาคม 2565) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องรับรอง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 เริ่มนับ 20 มิถุนายน 2555

web counter
web counter

จำนวนผู้เข้าชม


นายคราวุธ หงษ์วิเศษ
ประธานกรรมการ


นางสุมาลี ปัสนานนท์
ผู้จัดการ
ประเภทบัญชีออมทรัพย
ออมทรัพย์
206-1-11667-1
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กระแสรายวัน 206-6-02639-5
 
ประเภทเงินกู้
กู้ฉุกเฉิน                       5.75
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ     4.25
เงินกู้สามัญ                    5.75
เงินกู้สามัญสวัสดิการ         5.75
เงินกู้ประกอบอาชีพ/ซื้อรถ   5.75
 
ประเภทเงินฝาก
ฝากออมทรัพย์ธรรมดา     2.75
ฝากออมทรัพย์พิเศษ        2.75

   
ตารางชำระหนี้เงินกู้
หกรณ์ฯจะปรับการส่งเงินค่าหุ้นตาม
เกณฑ์ขั้นต่ำของสมาชิก ในเดือน กรกฎาคม 2555 ตามระเบียบของสหกรณ์ดังต่อไปน
ี้
เงินได้รายเดือน
(บาท)
เงินค่าหุ้นรายเดือน
(บาท)
4,001 – 5,000
200
5,001 – 6,000
300
6,001 – 7,000
400
7,001 – 8,000
500
8,001 – 9,000
600
9,001 – 10,000
700
10,001 – 12,000
800
12,001 – 14,000
900
14,001 ขึ้นไป
1,000
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
เลขที่ 2 ถนนเนินตาแมว ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
โทร. 039 -512460 Fax 039-512461 E - mail : trat_coop@hotmail.com