โปรดศึกษารายละเอียด

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด  โปรดทราบ ท่านประสงค์จะยื่นกู้ให้ท่านศึกษาการชำระหนี้ตามรายละเอียดด้านล่างเพื่อการบริหารจัดการท่านในการชำระได้สะดวก

  ** ตารางการชำระหนี้เงินกู้พิเศษ-5.00 ต่อปี เพื่อการเคหะ ส่งแบบธนาคาร 360 งวด
  ** ตารางการชําระหนี้เงินกู้สามัญแบบหักหุ้น (ส่งแบบธนาคาร) 240งวด อัตราดอกเบี้ย 5.75%ต่อปี หุ้น 20%
  ** ตารางการชำระหนี้เงินกู้พิเศษ (ส่งแบบธนาคาร) 360 งวด อัตราดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี (กู้เพื่อการประกอบอาชีพ)


       


 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
เลขที่ 2 ถนนเนินตาแมว ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
โทร. 039 -512460 Fax 039-512461 E - mail : trat_coop@hotmail.com