ตารางชำระหนี้เงินกู้
  ผลการดำเนินงานสหกรณ์
  แผนปฏิบัติงานประจำปี
สรุปผลการดำเนินงาน-รอบ-6-เดือน-65-สอ.ครูตราด
แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงานประจำปี
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำนักงาน สพป.ตราด
สำนักงานจังหวัดตราด
สำนักงาน สพม. เขต 17


 
 
 
 
 


 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด เลขที่ 2 ถนนเนินตาแมว ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด


กิจกรรมสหกรณ์ครูตราด จำกัด
 
     
สมาชิกท่านใด เปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบ้านพักอาศัย หรือเบอร์โทรศัพท์ โปรดแจ้งสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด เพื่อปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการรับข่าวสารของสมาชิก)

สมาชิกประสงค์จะทำประกันสินเชื่อบริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยหักจากเงินปันผล ต้องสมัครทำประกันสินเชื่อภายใน 1 - 25 กค. ของปี

สมาชิกที่ประสงค์จะยกเลิกการเป็นสมาชิกฌาปนกิจฯครูไทย (สสอค.), ฌาปนกิจฯชุมนุม (สส.ชสอ.) จะต้องแจ้งสหกรณ์ภายใน 1 – 30 ก.ย. ของทุกปี

หมายเหตุ
ผู้ที่มีหนี้เงินกู้มากกว่าหุ้น หากจะยกเลิกการทำฌาปนกิจครูไทย ชุมนุม หรือประกันสินเชื่อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อเช็ควงเงินประกันคุ้มครองวงเงินกู้ก่อน จึงจะสามารถยกเลิกฌาปนกิจและประกันสินเชื่อดังกล่าวได้

 
 
 

 
 

 
 
 
วันที่ 27 มิถุนายน 2565
นางวราภรณ์ ธีรวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด นำพวงหรีดเคารพศพ นายบุญเหลือ เดชวิจิตร ข้าราชการบำนาญวิทยาลัยเทคนิคตราด สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ ไผ่ล้อม (ศาลา2) อ.เมือง จ.ตราด
ขอแสดงความเสียใจกับครอบคร
ัวด้วยค่ะ
##สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
 
 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
นางสาวอุษา บุญชู กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด นำพวงหรีดเคารพศพ นางนพรัตน์ ลีลาทรัพย์เลิศ ข้าราชการบำนาญ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด หน่วยอำเภอเขาสมิง ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดท่ากระท้อน อ.เขาสมิง จ.ตราด
มอบโล่เกียรติคุณและเข็มกลัดเกียรติคุณ
 
 
วันที่ 20 มิถุนายน 2565
นายประพันธ์ โภคสมบัติ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด นำพวงหรีดเคารพศพ นายสุรพงศ์ สุทธินาค ข้าราชการบำนาญ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด หน่วยอำเภอแหลมงอบ ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดแหลมงอบ ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ
##สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
 
 
วันที่ 17 มิถุนายน 2565
นายประวิทย์ นิยมนา กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด นำพวงหรีดเคารพศพ มารดานางวิไล กอบบุญวดี ข้าราชการบำนาญ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด หน่วยมัธยม จบตร. ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดโคก ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ
##สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
 
 
วันที่ 10 มิถุนายน 2565
นายวรพจน์ วิสุทธิแพทย์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด นำพวงหรีดเคารพศพ มารดา อ.วรรสา วิสุทธิแพทย์ ข้าราชการบำนาญ สพป.ตราด สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดหนองบัว อ.เมืองตราด จ.ตราด
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอย่างสุดซึ้ง
##สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
 
 
นายคราวุธ หงษ์วิเศษ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และผู้จัดการ ร่วมต้อนรับคณะผู้สอบบัญชี จากศศิธรการบัญชี ภาษีอากร และธุรกิจ เข้าตรวจสอบระหว่างปี ( เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึง เดือนพฤษภาคม 2565) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องรับรอง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
 

  
 
เริ่มนับ 20 มิถุนายน 2555

web counter
web counter

จำนวนผู้เข้าชม


นายคราวุธ หงษ์วิเศษ
ประธานกรรมการ


นางสุมาลี ปัสนานนท์
ผู้จัดการ

E-mail :trat_coop@hotmail.com
ประเภทบัญชีออมทรัพย
ออมทรัพย์
206-1-11667-1
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
 
ประเภทเงินกู้
กู้ฉุกเฉิน          5.60
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ     4.25
เงินกู้สามัญ     5.60
เงินกู้สามัญสวัสดิการ      5.60
เงินกู้ประกอบอาชีพ/ซื้อรถ  5.60
 
ประเภทเงินฝาก
ฝากออมทรัพย์ธรรมดา   2.50
ฝากออมทรัพย์พิเศษ       2.50

เงินฝากประจำ 12 เดือน    3.0
   
ตารางชำระหนี้เงินกู้
หกรณ์ฯจะปรับการส่งเงินค่าหุ้นตาม
เกณฑ์ขั้นต่ำของสมาชิก ในเดือน กรกฎาคม 2555 ตามระเบียบของสหกรณ์ดังต่อไปน
ี้
เงินได้รายเดือน
(บาท)
เงินค่าหุ้นรายเดือน
(บาท)
4,001 – 5,000
200
5,001 – 6,000
300
6,001 – 7,000
400
7,001 – 8,000
500
8,001 – 9,000
600
9,001 – 10,000
700
10,001 – 12,000
800
12,001 – 14,000
900
14,001 ขึ้นไป
1,000
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
เลขที่ 2 ถนนเนินตาแมว ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
โทร. 039 -512460 Fax 039-512461 E - mail : trat_coop@hotmail.com
หนังสือประกาศสรรหาคณะกรรมการ