โปรดศึกษารายละเอียด

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด  โปรดทราบ ท่านประสงค์จะยื่นกู้ให้ท่านศึกษาการชำระหนี้ตามรายละเอียดด้านล่างเพื่อการบริหารจัดการท่านในการชำระได้สะดวก

  ** ตารางการชำระหนี้เงินกู้พิเศษ-5.00 ต่อปี เพื่อการเคหะ ส่งแบบธนาคาร 360 งวด
  ** ตารางการชําระหนี้เงินกู้สามัญแบบหักหุ้น (ส่งแบบธนาคาร) 240งวด อัตราดอกเบี้ย 6.00 %ต่อปี หุ้น 30% , 20%
  ** ตารางการชำระหนี้เงินกู้พิเศษ (ส่งแบบธนาคาร) 360 งวด อัตราดอกเบี้ย 6.00 % ต่อปี (กู้เพื่อการประกอบอาชีพ)

 
image